HOEVESLAGERIJ PUUR LAAR

Wat ooit een hangaar voor witloof was, werd omgebouwd tot paardenaccommodatie en nu tot hoeveslagerij. Wat er niet veranderde, is de trots over ons beroep van landbouwer. Daarom staat een goede behandeling van onze varkens voorop.Ze krijgen voederbieten, wortels, luzerne, hooi en spelt.

In onze eigen bosrand kunnen de varkens woelen. Daar vinden ze eikels en noten. Wij proberen op een authentieke wijze onze dieren te voederen. Belangrijk is dat al onze dieren vrije uitloop hebben. Dat wil zeggen dat ze de mogelijkheid hebben om zich vrij te bewegen, om te spelen en om te woelen.

Vlees bestellen?

BESTELFORMULIER

DUURZAAMHEID

Zo proberen we een antwoord te geven aan het belang van dierenwelzijn. In dit kader is het voor ons ook belangrijk om respectvol te gaan slachten en consumeren. Een zekerheid hebben dat alles van het geslachte dier wordt geconsumeerd. Daarom hebben we ervoor gekozen om kleinschalig te zijn en direct te verkopen aan de consument zonder tussenpersonen.

In onze eigen werkruimte verwerken we de karkassen en op termijn hopen we dat geen enkel dier nog zijn hof moet verlaten voor transport en slachting.

  • 100% NATUURLIJK
  • 100% LAAR, VOEDING VAN EIGEN BODEM
  • 100% VERWERKING, 0% AFVAL
  • VRIJ UITLOOP
  • 100% DUURZAAM
Varkensvlees Schapenvlees Pluimvee